Chủ nhật, 14 Tháng 2 2016
Developed by JoomVision.com
Phong trào thi đua: NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 23:54
Phong trào thi đua: Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam - Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 08:32
Phong trào thi đua: Phụ nữ Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Thứ hai, 04 Tháng 2 2013 07:24
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 5/2012 - Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 03:00
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 4/2012 - Chủ nhật, 14 Tháng 10 2012 12:22

Đăng nhậpHỗ trợ trực tuyến & Email nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

Hình ảnh hoạt động

hinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_dong

Báo cáo công tác năm 2011

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH

 


Số:      /BC-BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

Hà Nội, ngày      tháng 12  năm 2011

 

 

BÁO CÁO

 

 

Công tác năm 2011

 

 

 

 

m 2011 là năm diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp. Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV. Đối với các cấp Hội phụ nữ là năm tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011 – 2016.  Trong điều kiện tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, với tinh thần nỗ lực quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, trong năm qua, tình hình biến động giá cả tăng cao; ô nhiễm môi trường, vệ sinh ATTP, tình trạng quá tải về giao thông vẫn tiếp diễn; những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, chủ quyền biển đảo…đã tác động không nhỏ đến phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội.

 

A. Kết quả thực hiện:

 

I. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các trọng tâm công tác:

1. Phát động và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua trong CBHV phụ nữ Thủ đô chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016:

Ngay từ đầu năm 2011, Hội LHPN Thành phố và 100% quận, huyện, thị, đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, với 5 nội dung và 21 chỉ tiêu, tập trung vào việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền lợi thiết thực của phụ nữ góp phần đảm bảo an sinh xã hội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với các biện pháp đa dạng, hiệu quả các cấp Hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2011 và một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2006 – 2011 đề ra. Đến ngày 30/11/2011, Hội LHPN Hà Nội, các quận, huyện, thị xã và Báo Phụ nữ Thủ đô đã nghiệm thu, bàn giao 74 Mái ấm tình thương”, 8 công trình, phần việc…với tổng số tiền là 2.028 triệu đồng. (Trong đó, Thành hội và Báo PNTĐ bàn giao 15 MATT, trị giá 380 triệu). Nữ công nhân lao động đã hăng hái thi đua đóng góp hàng trăm công trình sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp.

 

- Phong trào thi đua“Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” được các cấp Hội đẩy mạnh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,“Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”, tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: mô hình “Tuần lễ vàng”, “Nuôi lợn nhựa”, “Hũ gạo tiết kiệm”..trích 2.460.259.000 đồng để giúp vốn cho hội viên phát triển kinh tế; ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài..

 

Trong năm, các cấp Hội đã tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện phong trào và biểu dương “Phụ nữ xuất sắc”, khen thưởng 500 tập thể và 1.776 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm; Thành hội tặng bằng khen cho 36 tập thể và 736 cá nhân; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 140 cá nhân  xuất sắc Toàn quốc. Năm 2011 có 717.027/754.480 CBHV và 35.858 phụ nữ đăng ký đạt chuẩn mực “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”; qua bình xét, có 703.782 cán bộ, hội viên (tỷ lệ 93%, tăng 59.793 người so với năm 2010); 35.169 phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào.

 

2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cơ sở, quận, huyện, thị xã và Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2011 – 2016:

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của TW Hội LHPN Việt Nam, Ban thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội các cấp; thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo Đại hội cấp quận, huyện, thị xã, cơ sở và 4 tiểu ban chuẩn bị Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XIV (nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần); triển khai tập huấn, hướng dẫn về công tác nhân sự, quy trình Đại hội, khảo sát nhu cầu, xây dựng văn kiện, chỉ đạo điểm Đại hội cơ sở và quận, huyện; tổ chức rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà, chú trọng đầu tư chỉ đạo các đơn vị có khó khăn, cán bộ chuyên trách mới hoặc thiếu.

- Công tác tổ chức Đại hội phụ nữ cơ sở, quận, huyện và đơn vị trực thuộc: 699 cơ sở; 29 quận, huyện, thị xã và Ban công tác nữ CA, quân đội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2011–2016 đảm bảo tiến độ, quy trình, đúng nguyên tắc và đạt chất lượng. Tỷ lệ cán bộ mới, cán bộ trẻ có trình độ tăng hơn nhiệm kì trước. Nội dung và cách thức tổ chức Đại hội có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả đã thực sự tạo được không khí phấn khởi, tự hào trong CBHV phụ nữ, nâng cao vị thế của tổ chức Hội.

+ Kết quả: 577/577 xã, phường, thị trấn đã bầu ra 8.560 Ủy viên BCH, trong đó gần 50% mới tham gia lần đầu; chủ tịch mới 32%; PCT mới 49%; Chủ tịch dưới 35 chiếm 11,7%, PCT 17,9%; chủ tịch có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt gần 60% (tăng trên 10%).

 

- 29/29 quận, huyện, thị đã bầu 697 ủy viên, tuổi bình quân là 43,2; gần 49% mới tham gia lần đầu; 86,4% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 68,8% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

 

- Tổ chức Đại hội phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XIV:

+ Các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được đẩy mạnh: biên soạn tài liệu và chỉ đạo đợt sinh hoạt hội viên; tổ chức họp Báo giới thiệu về Đại hội, hoàn thiện việc bổ sung hình ảnh, tư liệu cho Phòng truyền thống của Hội LHPN Hà Nội; phát hành 800 cuốn Lịch sử phong trào phụ nữ Hà Nội; 900 cuốn kỷ yếu và 900 cuốn Thông tin chào mừng Đại hội; phối hợp triển lãm hình ảnh, xây dựng phóng sự ‘Hội LHPN Hà Nội - Dấu ấn một nhiệm kỳ’, tuyên truyền cổ động trực quan tại Đại hội và các quận, huyện, thị xã; tổ chức văn nghệ chào mừng thành công Đại hội và tuyên truyền kết quả Đại hội…để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

 

Báo phụ nữ Thủ đô ra số đặc biệt chào mừng Đại hội, tổ chức phát động và trao giải cuộc thi viết “Những vấn đề gia đình thời nay” và “Viết về cuốn sách yêu thích của em”. Kết quả: đã có 1500 bài tham gia dự thi trong đó có 38 bài đạt giải. 

+ Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua, các đề án, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ như: phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; đề án “Văn hóa ứng xử người phụ nữ Thủ đô”; đề án ‘Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt hội phụ nữ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ’; nhiệm vụ “Tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện LPCS về bình đẳng giới” và “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh – hạnh phúc”; tổng kết dự án “Tầm soát và phát hiện sớm UTV và UTCTC của phụ nữ trên địa bàn TP”. Công tác tổng kết được thực hiện nghiêm túc làm căn cứ cho việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo.

 

+ Công tác tổ chức Đại hội: Trong 3 ngày từ 29 đến 31/8/2011, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016, với tổng số đại biểu chính thức dự đại hội là 564 người. Đại hội đã bầu BCH khoá XIV gồm 69 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Toàn quốc lần thứ XI gồm 21 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành khoá XIV đã bầu 19 đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch, 04 PCT khóa XIII tiếp tục được Hội nghị BCH tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ chốt khóa XIV. BCH khóa XIV có độ tuổi bình quân là 48,8; trình độ chuyên môn đại học và trên đại hội  là 99,6% và 95,6% có trình độ lý luận trung cấp trở lên.

Là đơn vị đầu tiên trong các tỉnh/thành tổ chức Đại hội nhiệm kì 2011 – 2016, Đại hội đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và BTV Thành ủy Hà Nội. Đại hội diễn ra với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới. Nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền và hậu cần phục vụ được đánh giá cao góp phần vào thành công của Đại hội. Tại Đại hội, Hội LHPN Hà Nội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).

3. Tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kì 2011 – 2016:

Các cấp Hội đã chủ động rà soát, nắm tình hình cán bộ nữ giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chỉ đạo sinh hoạt hội viên, mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri…; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiếp xúc cử tri tại địa phương; trực tiếp đi bỏ phiếu; nắm bắt, phản ảnh kịp thời DLXH của nhân dân và phụ nữ về bầu cử; phát 7.500 tờ gấp, 2.500 pano, ap phích, viết 50 tin bài tuyên truyền cho bầu cử, phát huy vai trò của Báo PNTĐ trong công tác tuyên truyền bầu cử.

Thành hội và các quận, huyện, thị xã phối hợp tổ chức phổ biến các văn bản về bầu cử, tập huấn kiến thức giới và kỹ năng LGG trong tuyên truyền bầu cử cho trên 1.500 cán bộ, báo cáo viên (trong đó cấp Thành phố là 120 người). Hướng dẫn kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động cho trên 4.500 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tham gia lần đầu; tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa cử tri với nữ ứng cử viên (Thành hội  gặp mặt 71 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP). Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, ra quân tổng vệ sinh, treo băng zôn, khẩu hiệu…tạo nên khí thế từng bừng trong ngày hội bầu cử. Kết quả: Nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII đạt tỷ lệ 26,67%, nữ đại biểu HĐND Thành phố: 24,2%; Quận, huyện, thị: 26,36%; Xã, phường, thị trấn: 25,5%.

 

B. Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành chỉ tiêu cơ bản NQ Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2006 – 2011:  

 

I. Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, phát huy giá trị đạo đức, rèn luyện chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”:

 

1. Tăng cường giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn: Năm 2011 bám sát định hướng chỉ đạo của TW và nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn với nội dung phong phú, hình thức sáng tạo, như: tổ chức “Ngày hội sáng tạo của phụ nữ Thủ đô”, mit tinh kỷ niệm, giao lưu, biểu dương cán bộ hội giỏi, phụ nữ xuất sắc, hội thi “Phụ nữ tài năng - thanh lịch”, “Nét đẹp doanh nhân”, ra mắt chương trình phát thanh phụ nữ, CLB nữ doanh nghiệp, tuyên truyền vệ sinh ATTP, liên hoan văn nghệ, gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt, tham quan di tích lịch sử, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, vận động CBHV tham gia cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” với 10.698 bài..Các hoạt động trên đã thu hút từ 85% - 90% CBHV phụ nữ tham gia, có tác dụng khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước và phụ nữ Việt Nam.

- Thành hội tham mưu với UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện đề án“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015”, thành lập BCĐ thực hiện Đề án, đồng thời chủ động tập huấn triển khai kế hoạch Tiểu đề án 1. Năm 2011, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức thành công sơ khảo, chung khảo hội thi “Phụ nữ Thủ đô Tài năng – Thanh lịch” với sự tham gia của 31 thí sinh. Hội thi là dịp để chị em khẳng định trí tuệ, nét tài năng, thanh lịch của người phụ nữ Thủ đô trong thời kỳ mới, góp phần khơi dậy ý thức giữ gìn phẩm chất truyền thống của phụ nữ Hà Nội. Hội phụ nữ các quận, huyện, thị đã chỉ đạo 100% cơ sở tổ chức sinh hoạt hội viên với các hoạt động tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về các giá trị văn hóa tiêu biểu của “Hà Nội xưa và nay”; tọa đàm văn hóa ứng xử trong giao tiếp, văn hóa ứng xử với môi trường, giao thông, văn minh nơi lễ hội...cho trên 700.000 lượt CBHV phụ nữ.

2. Đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng,  chính sách pháp luật Nhà nước: Năm 2011, các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ  XI, Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, gắn việc xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng với việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011 – 2016 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; triển khai Chương trình hành động của Thành phố về thực hiện NQ 11-NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết 32-CP và Nghị định 34 của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ; tổ chức nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế, đặc biệt là tình hình biển đông và tôn giáo, đồng thời vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện phòng chống, dịch bệnh, vệ sinh ATTP, GPMB…

Để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức tập huấn về luật pháp, chính sách, các kỹ năng giám sát, phản biện, tư vấn…cho đội ngũ cán bộ hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động; củng cố, kiện toàn và phát triển đội ngũ cộng tác viên tư vấn là các luật gia, luật sư; tổ chức hội thảo, hội thi..Năm 2011 tập trung phổ biến các luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ như: quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật phòng, chống mua bán người..; Thành hội tổ chức 18 lớp tập huấn lưu động cho 3.380 TTV, hội viên nòng cốt của các cơ sở vùng tôn giáo, dân tộc, vùng xa tại Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Mê Linh, Đông Anh..

Thông qua các hoạt động đã tuyên truyền tới 85 – 90% CBHV phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chị em.

 

3. Cải tiến và nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, giáo dục: Trong năm 2011, hệ thống CLB toàn Thành phố được kiện toàn và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đặc biệt là các CLB điểm như: CLB “Phụ nữ và gia đình thực hiện ATGT”,“Phụ nữ với pháp luật”,“CLB phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”..Trong năm đã thành lập mới 13 CLB các loại hình, thu hút 615 hội viên tham gia sinh hoạt. 

 

Các cấp hội tập trung kiện toàn đội ngũ BCV, TTV, chú trọng tập huấn kỹ năng, kiến thức; biên soạn và khai thác tài liệu phục vụ tuyên truyền và sinh hoạt tại cơ sở. 330 “Tủ sách phụ nữ” do các cấp Hội xây dựng được bổ sung về số lượng đầu sách, với nội dung phong phú, thiết thực và bước đầu được khai thác có hiệu quả. 

Báo Phụ nữ Thủ Đô duy trì và nâng cao chất lượng, số lượng xuất bản các ấn phẩm; nội dung, hình thức hấp dẫn, sinh động. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội, HĐND và Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; kết quả các phong trào thi đua, giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực.

4. Công tác nắm bắt phản ảnh DL XH; vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo, khối chợ: Các cấp Hội tăng cường tập huấn kỹ năng nắm bắt DLXH; duy trì lịch giao ban, bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời dư luận xã hội với các cơ quan chức năng, tích cực tham gia giải quyết các vụ việc bức xúc về giải phóng mặt bằng, các vụ tụ tập đông người liên quan đến biển Đông, tôn giáo và bạo lực đối với phụ nữ…

Công tác vận động phụ nữ tôn giáo, dân tộc, phụ nữ khối chợ tiếp tục được các cấp Hội quan tâm tuyên truyền: vận động thực hiện văn minh nơi Lễ hội, thờ tự; văn hóa ứng xử trong kinh doanh-thương mại, vệ sinh ATTP.. Năm 2011, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chức sắc, hội viên tôn giáo với số tiền là 30 triệu đồng.

II. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới:

       1.Tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát thực hiện luật pháp, chính sách: Năm 2011, Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo các cấp Hội căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương đăng ký giám sát một vấn đề thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Kết quả: 29/29 quận, huyện, thị và Ban công tác nữ CA, Quân đội đăng ký giám sát 31 vấn đề, tập trung vào: Chính sách pháp luật về HNGĐ, Phòng chống bạo lực gia đình; chính sách lao động nữ và an sinh xã hội. Qua giám sát đã phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề chưa thực hiện đúng quy định, hạn chế các vấn đề mới nảy sinh, góp phần giảm bớt các vụ việc phức tạp và tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra tại địa phương.

 

Các cấp Hội đã tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do địa phương xây dựng và ban hành.

2. Công tác tư vấn pháp luật và giải quyết đơn thư: Các cấp Hội đẩy mạnh chương trình phối hợp với ngành chức năng  để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ; phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 123 cuộc cho hàng ngàn phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, (trong đó Thành hội tổ chức 8 đợt TGPL tại 4 huyện Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ, Quốc Oai); hướng dẫn, tư vấn  pháp luật miễn phí cho chị em về các lĩnh vực: hôn nhân gia đình, đất đai, bạo lực, chế độ chính sách.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn của Thành hội duy trì lịch tiếp khách và tư vấn hàng ngày. Trong năm đã tiếp, tư vấn miễn phí 164 lượt khách (tương ứng với 144 vụ việc), tập trung vào các vấn đề đất đai, hôn nhân gia đình; các cấp Hội nhận 1.932 đơn (trong đó 635 đơn HNGĐ). Hội đã gửi 1.767 công văn đến các cơ quan chức năng để kiến nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, đã phối hợp giải quyết có hiệu quả 1.596 vụ. Các quận, huyện, thị và cơ sở hòa giải thành 1.935 vụ việc góp phần giảm thiểu tranh chấp, đơn thư vượt cấp kéo dài.

Các cấp Hội đã phát hiện và tham gia giải quyết 14 vụ việc xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, trẻ em, trong đó 10 vụ đã có kết quả.

 

3. Tích cực tham mưu hoạt động VSTBPN: Hội LHPN Hà Nội tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện KHHĐ VSTBPN Hà Nội (2006- 2010), phối hợp triển khai KHHĐ về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2016 và tổ chức truyền thông kiến thức, khám tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho trên 10.000 phụ nữ. 

Nhiều quận, huyện và Ban Công tác nữ CATP đã tham mưu xây dựng và triển khai KHHĐ giai đoạn 2011 – 2016 của địa phương, đơn vị; tổ chức tuyên truyền kiến thức giới, bình đẳng giới, văn hóa ứng xử cho hàng ngàn cán bộ, hội viên, nữ công nhân viên chức; tập huấn các Quyết định 1855 TTg, Nghị định 48, Nghị định 55 cho gần 1.000 cán bộ lãnh đạo. Một số đơn vị phối hợp với Ban VSTBPN cùng cấp tổ chức hoạt động “về nguồn”, khám sức khỏe, gặp mặt cán bộ nữ chủ chốt có trên 2.000 người tham dự.

 

III. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường:

 

1. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững:

 

- Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tham quan mô hình làm kinh tế giỏi; tập huấn kỹ năng phát triển ngành nghề cho phụ nữ nông thôn; duy trì và phát triển các Câu lạc bộ “Khuyến nông”, CLB trang trại, mô hình cánh đồng 100 – 120 triệu/ha, chăn nuôi bò sinh sản, trồng hoa hồng vàng xanh, nuôi cá rô đồng, trồng nấm..; phát triển 32 nhóm PNTDTK với 657 thành viên tham gia; Duy trì hoạt động giúp nhau trong nội bộ về công lao động, cây, con giống..với tổng trị giá 11.343 triệu đồng cho 5.156 phụ nữ.

- Tiếp tục khai thác và quản lý các nguồn vốn với số tiền là 2.200.752.000.000 đồng (Hội phụ nữ tín chấp cho hội viên vay chiếm 57,6% tổng số vốn ủy thác qua các đoàn thể của NHCSXH) cho 209.737 phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình (tăng 11% so với 2010). Tổ chức đánh giá 5 năm hoạt động ủy thác với NHCSXH, khảo sát phân loại tổ tiết kiệm và vay vốn; tập huấn đưa tin học vào quản lý hoạt động ủy thác vay vốn.. Trong năm đã kiểm tra hoạt động vay vốn tại 18 quận, huyện, thị, 577/577 cơ sở, 4.177/4.177 tổ vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy, các đối tượng vay vốn đã thực hiện tốt các quy định, phát huy hiệu quả đồng vốn vay và tỷ lệ hoàn trả cao.

 

- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực như: cho vay vốn, tạo việc làm, tư vấn, tập huấn kiến thức làm ăn…Kết quả đã có 101.823 phụ nữ nghèo, 81.114 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp, 3.317 phụ nữ nghèo có địa chỉ được giúp thoát nghèo (vượt 69,5% so với chỉ tiêu đề ra)

- Tăng cường hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp vay vốn, kết nối kinh doanh, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi sự và quản lý doanh nghiệp, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong công tác Hội…Duy trì định kỳ sinh hoạt CLB nữ doanh nghiệp các cấp, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, từ thiện…Năm 2011 thành lập 1 CLB nữ doanh nghiệp cấp Huyện, đưa tổng số CLB toàn Thành phố lên 54 CLB.

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nữ tham gia Ngày hội sáng tạo của phụ nữ Việt Nam và Thủ đô nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

2. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho lao động: Trung tâm DVVL 20/10 tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo, tham gia “Ngày hội việc làm”, tăng cường dạy nghề tại cơ sở, chú trọng liên kết đào tạo các ngành nghề cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn. Năm 2011, được chọn làm điểm thực hiện đề án 295 của Chính phủ, Trung tâm đã tổ chức tọa đàm rút kinh nghiệm mô hình “3 trong 1(dạy nghề, giải quyết việc làm và bao tiêu sản phẩm), bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nữ; tổ chức 26 lớp dạy nghề lưu động cho 780 học viên tại các quận, huyện.

Trong năm Trung tâm đã tư vấn nghề và việc làm cho 8.409 lượt người; cung ứng, giới thiệu việc làm cho 2.066 lao động; đào tạo nghề cho 2.246 lao động (trong đó đào tạo nghề lưu động tại địa phương cho 1.000 lao động nông thôn chuyển đổi nghề). Các quận, huyện, thị xã và cơ sở phối hợp đào tạo nghề cho 8.499 lao động, tạo việc làm tại chỗ cho 18.153 lao động.

3. Các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường: Thực hiện kế hoạch hành động của Hội LHPN Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”, Thành hội và các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung và ký giao ước thi đua với UBND cùng cấp thực hiện các chỉ tiêu, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, học nghề, tạo việc làm, chuyển giao KHKT, nước sạch, vệ sinh môi trường...

Các cấp hội đăng ký đảm nhận 5.121 đoạn đường phụ nữ tự quản, trong đó có 69 đoạn đường nở hoa chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp; tổ chức các hoạt động mít tinh, tuyên truyền kiến thức nước sạch-VSMT; phát huy vai trò nòng cốt thực hiện nề nếp tổng vệ sinh hàng tuần, ngày lễ tết với sự tham gia của trên 1 triệu lượt hội viên. Thành hội phối hợp tổ chức Lễ phát động hạn chế sử dụng túi nilon tại 7 cụm quận, huyện; duy trì và nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thu gom túi nilon tại gia đình, các tổ nhóm phụ nữ xung kích bảo vệ môi trường…; thí điểm xây dựng mô hình phụ nữ gấp và sử dụng túi giấy, dùng làn nhựa đi chợ thay thế túi ni lông.

 

Các cấp Hội vận động CBHV tham gia các hoạt động tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Phối hợp triển khai cuộc vận động và tổ chức hội thi “Gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2011”, thực hiện tắt điện 1 giờ hưởng ứng “Giờ trái đất”, tiếp tục triển khai dự án “Tăng cường sử dụng dàn đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời trong cộng đồng đô thị Hà Nội”.

 

IV. Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc:

1. Tuyên truyền dân số, chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc: Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, phòng chống bạo lực và TNXH, nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, dân số - KHHGĐ, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; triển khai các hoạt động thiết thực hỗ trợ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; hưởng ứng chương trình “Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương”; tổ chức ‘Ngày hội mẹ và con gái’, hội thi nấu ăn ‘Nam giới chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ’, ‘Mâm cơm truyền thống’, cắm hoa nghệ thuật, biểu dương gia đình tiêu biểu…Duy trì và cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động các CLB: gia đình hạnh phúc, mẹ chồng nàng dâu, tiền hôn nhân, bà mẹ và con gái, sức khỏe sinh sản…Thành hội phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội gia đình Thủ đô lần thứ IV” năm 2011.

- Thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2011 – 2015 của Trung ương, Thành hội đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% đơn vị; chọn huyện Gia Lâm và quận Hà Đông làm điểm; chỉ đạo khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi và nhu cầu về nuôi, dạy con của các ông bố, bà mẹ, trẻ em dưới 16 tuổi và cán bộ lãnh đạo một số ban, ngành địa phương; tập huấn, tuyên truyền kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; khai thác trên 1000 tài liệu, tờ gấp, apphich phục vụ công tác tuyên truyền; thành lập 6 CLB “Nuôi dạy con tốt”, “Gia đình hạnh phúc”, “Kết nối gia đình”.

Các hoạt động trên thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham gia, qua bình xét cuối năm có 628.251/ 696.961 (90%) hộ đạt tiêu chuẩn gia đì